Odbiór odpadów

Rodzaj odpadu/miesiąc

VII

VIII

IX 

X

XI 

XII 

komunalne zmieszane

3, 17,31

14, 28

11, 25 

9, 23 

 6, 20

 4, 18

popiół

14

-

15 

6, 20 

 7, 24

 8, 22

suche (metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, butelki plastikowe)

Papier

5


20

 

9


-
21

 11


-

 15


30

 12


-

szkło opakowaniowe

-

23

 -

25 

 -

 14

biodegradowalne

4, 18

1, 16, 29

 12, 26

10, 24 

 -

Odpady wielogabarytowe

-

-

 -

14 


SUCHE” – odpady opakowaniowe w tym: BUTELKI PLASTIKOWE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE np. kartony po sokach i mleku, drobne METALE w tym pojemniki i puszki po art. spożywczych, czyste torebki foliowe.
SZKŁO” - butelki i opakowania szklane po napojach, żywności i kosmetykach, słoiki (bez nakrętek, zacisków i uszczelek).
 „BIO” – odpady biodegradowalne,
PAPIER i odpady SUCHE w oddzielnych workach !!!